GT-logo

Godlia/Trasop skolers musikkorps

Skolekorps for elever fra naboskolene Godlia, Trasop og Skøyenåsen.

Loppemarked 6.-7. april 2019, se her for mer informasjon.

Korpset består av 60 barn fordelt på aspirantkorps, juniorkorps og hovedkorps. Medlemmene kommer hovedsaklig fra naboskolene Godlia, Trasop og Skøyenåsen, men vi tar også opp musikanter fra skoler i nærområdet som ikke har egne korps.

Korpset hadde 35-årsjubileum i 2017, og har de siste årene hatt en gledelig vekst i antall musikanter.

Kommende aktiviteter

  • 6.-7.april: loppemarked

Loppemarked 6.-7. april

Neste loppemarked er 6.-7. april 2019. Loppemarkedet er korpsets viktigste inntektskilde. Det er kjent for å være trivelig og ryddig med et stort utvalg av klær og leker, bøker, kunst, finlopper, sport med mer - pluss cafe med pølser og burgere, drikke og kaker. Neste marked er 6. og 7. april på Trasop skole. Vi samler inn lopper fram til det åpner.

Om korpset

Godlia/Trasop skolers musikkorps er et foreldredrevet musikkorps hvor årsmøtet velger et styre som står for driften av korpset i styreperioden.