GT-logo

Godlia/Trasop skolers musikkorps

Skolekorps for elever fra naboskolene Godlia, Trasop og Skøyenåsen.

Korpset består av 50 barn fordelt på aspirantkorps, juniorkorps og hovedkorps. Medlemmene kommer hovedsaklig fra naboskolene Godlia, Trasop og Skøyenåsen, men vi tar også opp musikanter fra skoler i nærområdet som ikke har egne korps.

Korpset hadde 40-årsjubileum i 2022, og har de siste årene hatt en gledelig vekst i antall musikanter.

Har du lyst til å spille i korps?

Hos oss får du god musikkundervisning, nye venner og mange hyggelige og spennende opplevelser. Opptak av nye medlemmer fra høsten 2024 starter straks.

Loppemarked høsten 2024

Loppemarkedet er korpsets viktigste inntektskilde. Det er kjent for å være trivelig og ryddig med et stort utvalg av klær og leker, bøker, kunst, finlopper, sport med mer - pluss cafe med pølser og burgere, drikke og kaker. Neste loppemarked er høsten 2024.

Om korpset

Godlia/Trasop skolers musikkorps er et foreldredrevet musikkorps hvor årsmøtet velger et styre som står for driften av korpset i styreperioden.