Har du lyst til å spille i korps?

Hos oss får du god musikkundervisning, nye venner og mange hyggelige og spennende opplevelser. Opptak av nye medlemmer er i mai og juni hvert år, og for sesongen 23-24 har vi dessverre ikke kapasitet til å ta opp flere medlemmer

Opptaket er over for i år

Nå er det fullt i alle instrumentgurpper og vi har dessverre ikke kapasitet til å ta opp flere medlemmer. Rekruttering for neste sesong starter i mai, følg med her for mer info når det nærmer seg.

Her kan du se og høre noen av instrumentene, når juniorkorpset spiller musikk fra dataspillet Brawl Stars - koronaversjon:

Hvordan er det å gå i korps?

Tre grupper spiller sammen hver uke:

  • Aspirantkorpset, (1. år i korpset)
  • Juniorkorpset (2. og 3. år i korpset)
  • Hovedkorpset (4. år i korpset inntil fylte 19 år)

I tillegg får hvert medlem en enetime i uka med instruksjon på sitt instrument (som du får låne av korpset).

Vi spiller konserter med mye forskjellig, drar på tur, m. m. I det siste har vi spilt film- og dataspillmusikk i tillegg til julekonsert med musikk fra Snøfall-serien på TV og selvsagt: marsjer.

Alle våre dirigenter og instruktører er profesjonelle, hyggelige og dyktige.

Meld deg inn i korpset hvis du vil:

  • Spille med andre.
  • Lære å spille et instrument.
  • Delta på seminarer og korpsturer.
  • Ha det gøy med musikk, sammen med andre. I et skolekorps er alle med i det samme fellesskapet, fra de som nettopp har begynt til 19-åringene som har vært med lenge.

Noen av musikantene har egne instrumenter, men de aller fleste låner av korpset. Vi forsøker så langt det er mulig å etterkomme musikantenes instrumentønsker.

Korpsets musikanter spiller bl.a.:

Kjære foreldre

Kontingent er kr 2000 per halvår, til sammen 4000 kr per år. I tillegg kommer instrumentleie på 400,- pr år. Merk at eventuell utmelding av korpset må skje før påbegynt semester/halvår. Kontingent for påbegynt halvår refunderes ikke. Foreldre må også være korpsvakt noen ganger i løpet av året.

Vi har vår dugnadinnsats konsentrert rundt et årlig loppemarked i midten av oktober, og loppemarked annet hvert år på våren. Foreldreaktiviteter i forbindelse med loppemarkedene er

  • hente lopper i forkant av loppemarkedene
  • bidra med rigging før markedet
  • bidra med salg under selve loppemarkedet

Loppemarkedene betyr litt arbeidsinnsats fra foreldre, men er aller mest en sosial og hyggelig begivenhet, hvor du blir bedre kjent med barnas venner og foreldrene deres. I tillegg til loppemarked har vi ansvaret for 17. mai arrangementet på Trasop skole annet hvert år. La ikke redselen for dugnadsarbeid stå i veien for ditt barns musikkglede, for du har intet å frykte. Vi har det veldig gøy.