Har du lyst til å spille i korps?

Hos oss får du god musikkundervisning, gode venner og mange hyggelige og spennende opplevelser.

Godlia-Trasop musikkorps består av ca. 60 musikkglade barn fordelt på aspirantkorps, juniorkorps og hovedkorps.

Meld deg inn i korpset hvis du vil:

 • Lære å spille et instrument.
 • Bli god med dyktige dirigenter og instruktører. Alle våre instruktører er profesjonelle musikere og pedagoger.
 • Ha det gøy med andre. I et skolekorps er alle med i det samme fellesskapet, fra de som nettopp har begynt til 19-åringene som har vært med lenge.
 • Spille med andre.
 • Få enetimer med instruktør.
 • Delta på seminarer og korpsturer.

Hvordan er det å gå i korps?

Korpset har opptak en gang i året, på høsten.

Nybegynnerne starter i aspirantkorpset, og går der i ett år. Deretter rykker de opp til juniorkorpset, hvor de går i to år. Så rykker de opp til hovedkorpset, der de kan spille til de har fylt 19 år. I korpset får hvert medlem en enetime med instruktør en gang i uken. I tillegg har alle aspiranter, alle juniorkorpsmedlemmer og alle hovedkorpsmedlemmer fellesøving en gang i uken.

Alle våre instruktører er profesjonelle og dyktige.

Det å spille i korps skal være en aktivitet for alle, både lærerikt og hyggelig.

Noen av musikantene har egne instrumenter, men de aller fleste låner av korpset. Vi forsøker så langt det er mulig å etterkomme musikantenes instrumentønsker.

Korpsets musikanter spiller bl.a.:

 • Fløyte
 • Klarinett
 • Saxofon
 • Horn
 • Kornett
 • Trombone
 • Baryton
 • Tuba
 • Slagverk (trommer m.m.)

Innmelding

Vi ønsker oss mange nye musikanter, så har du lyst til å spille i korps, trykk på knappen under.

Barnet meldes inn i Norges Musikkorps Forbund samtidig som det tas opp som medlem av Godlia/Trasop skolers musikkorps.

Hvis du lurer på noe kan du ta kontakt med oss på epost @ eller telefon til styreleder Anita Moe-Riise: 926 07 803

Kjære foreldre

Kontingent er kr 2000 per halvår, til sammen 4000 kr per år. I tillegg kommer instrumentleie på 400,- pr år. Merk at eventuell utmelding av korpset må skje før påbegynt semester/halvår. Kontingent for påbegynt halvår refunderes ikke. Foreldre må også være korpsvakt noen ganger i løpet av året.

Vi har vår dugnadinnsats konsentrert rundt et årlig loppemarked i midten av oktober, og loppemarked annet hvert år på våren. Foreldreaktiviteter i forbindelse med loppemarkedene er

 • hente lopper i forkant av loppemarkedene
 • bidra med rigging før markedet
 • bidra med salg under selve loppemarkedet

Loppemarkedene betyr litt arbeidsinnsats fra foreldre, men er aller mest en sosial og hyggelig begivenhet, hvor du blir bedre kjent med barnas venner og foreldrene deres. I tillegg til loppemarked har vi ansvaret for 17. mai arrangementet på Trasop skole annet hvert år. La ikke redselen for dugnadsarbeid stå i veien for ditt barns musikkglede, for du har intet å frykte. Vi har det veldig gøy.