Personvernerklæring, medlemsregistrering

Informasjon om medlemmer vi samler og lagrer, og hva vi bruker det til.

innmelding

Innmelding skjer via skjema på nettsiden, https://godliatrasop.no, eller på papir. Når man blir medlem av korpset blir man også medlem av Norges Musikkorps Forbund, NMF.

Hva vi lagrer

For å være musikant i Godlia/Trasop skolers musikkorps må vi registrere:

  • navn for å vite hvem du er,
  • fødselsdato fordi en del rettigheter, plikter og muligheter er avhengig av alder på medlemmene, dessuten trenger vi å vite aldersfordeling for å planlegge aktiviteter
  • postnummer, fordi NMF bruker dette til statistikk

I tillegg trenger vi informasjon om minimum en foresatt for å kunne kommunisere med medlemmene, organisere aktiviteter og sende ut faktura:

  • navn
  • epost-adresse
  • telefonnummer
  • postadresse

Disse opplysningene blir delt med NMF for deres medlemsregistrering. Informasjon om navn, epost og telefonnummer vil også deles med andre foresatte i korpset for å kunne arrangere felles aktiviteter som turer, konserter og dugnader.

Instruktører og dirigenter blir også regsitrert som medlemmer for kunne gi tilgang til styreportalen, men disse trenger ikke regsitrere foresatte.

Samtykke til bruk av bilder

Når vi registrerer deg som medlem ber vi deg samtykke til bruk av bilder i forbindelse med profilering av korpset og søknader. Dette er helt frivillig og samtykke kan når som helst trekkes tilbake ved å kontakte styret. Samtykker vi ber om er:

  • Profilering: bruk av bilder på korpsets nettsider, sosiale medier og i rekrutteringsinformasjon sendt ut via skolene. Formålet med dette er å reklamere for korpset og vise hvor trivelig det er å spille i korps.
  • Søknader: korpset søker om midler fra både private og offentlige instanser. I forbindelse med disse søknadene er det av og til ønskelig å sende med bilder som en del av søknaden, eller som rapportering for å dokumentere hva penger er brukt til. Normalt vil disse bildene kun være tilgjengelig for de som behandler søknaden, men av og til ønsker også de som har gitt penger å bruke bilder til sin egen profilering. Korpset har ikke mulighet til å kontrollere bruk av bilder ut over det som er oppgitt i vilkårene for søknad.